Volebný program | Šťastných 10 pre Čadcu

Poriadok,
čistota
a bezpečnosť

Projekty EÚ
a dotácie pre
naše mesto

Parkovanie
a riešenie
dopravy

Rozvoj
inštitúcií
v meste

Pomoc seniorom,
sociálne slabším
a znevýhodneným

Školstvo,
kultúra, šport
a cestovný ruch

Priestor pre
rodiny s deťmi
a oddychové zóny

údržba zón
a zatraktívnenie
mestských zariadení

Vlastný rozpočet
pre prímestské
časti

Čadca
– inteligentné mesto

Ako ste spokojní s možnosťami na trávenie voľného času?

Ohlásenie kandidatúry na primátora mesta Čadca