Volebný program | Šťastných 10 pre Čadcu

Poriadok,
čistota
a bezpečnosť

Projekty EÚ
a dotácie pre
naše mesto

Parkovanie
a riešenie
dopravy

Rozvoj
inštitúcií
v meste

Pomoc seniorom,
sociálne slabším
a znevýhodneným

Školstvo,
kultúra, šport
a cestovný ruch

Priestor pre
rodiny s deťmi
a oddychové zóny

údržba zón
a zatraktívnenie
mestských zariadení

Vlastný rozpočet
pre prímestské
časti

Čadca
– inteligentné mesto

Parkovacie domy na sídliskách prinesú 600 parkovacích miest

Cesta ako zveľadiť vzhľad nášho mesta je úrad architekta mesta

Čadca musí napredovať, dotácie a fondy sú veľmi dôležité

Svieti verejné osvetlenie, alebo nie? No, za tie peniaze by malo

Prímestské časti potrebujú vlastný rozpočet a ihneď riešiť problémy

Športoviská v meste Čadca sú v dezolátnom stave

Ako ste spokojní s možnosťami na trávenie voľného času?

Prečo som sa rozhodol kandidovať na post primátora