Životopis - Jozef Vražel

01

JUDr. Ing. Jozef VRAŽEL, PhD.

Rok a miesto narodenia: 1962, Čadca
Národnosť: slovenská

02

Vzdelanie:

 • 2017 - ukončené doktorandské štúdium v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce
 • 2013 - Osvedčenie "Mediátor"
 • 2011 - 2012 UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta, rigorózna skúška JUDr.
 • 2009 - 2011 Vysoká škola v Sládkovičove, Právnická fakulta
 • 2008 - Bankovní institut vysoká škola Praha
 • 1981 - 1986  Vysoká škola dopravy a spojov, Fakulta elektrotechnická

03

Profesionálna kariéra:

 • manažér súkromných spoločností 
 • primátor mesta Čadca 2007 - 2010
 • generálny riaditeľ Národného úradu práce Slovenskej republiky
 • generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti Slovenskej republiky
 • riaditeľ Krajského úradu práce v Žiline
 • riaditeľ Okresného úradu práce v Čadci
 • vedúci živnostenského oddelenia na Okresnom národnom výbore v Čadci
 • zástupca riaditeľa Technických služieb mesta Čadce

04

Doplňujúce údaje:

 • člen - Slovenský strelecký zväz - klub Čadca
 • člen - Miestny rybársky zväz Čadca
 • znalosť anglického a ruského jazyka