• 3 parkovacie domy
  s kapacitkou 600
  parkovacích miest

Parkovacie domy

návrh riešenia parkovacích domov s kapacitou 600 parkovacích miest

Nedostatok parkovacích miest je v našom meste dlhodobý problém.  Automobilov neustále pribúda, avšak parkovacích miest žiaľ nie. Zaparkovať v centre je skoro nemožné jedinú záchranu poskytujú parkoviská nákupných centier. Pre občanov na sídliskách Kyčerka a Žarec je možnosť zaparkovať napr. v piatok večer skoro nemožná. Dá sa táto situácia nejako riešiť predtým ako nastane úplný kolaps?

Parkovací dom s detským ihriskom - Okružná ulica

predpokladaný počet parkovacích miest 250

Kapacita parkovacieho domu - 250 miest

Kyčerka - Okružná ulica - Parkovací dom s detským ihriskom

 • sídlisko Kýčerka
  ulica SNP
  nad nemocnicou

Parkovací dom na ulici SNP

predpokladaný počet parkovacích miest 200

S parkovaním bojuje asi každé mesto. Počet automobilov na rodinu z roka na rok rastie. Vidíme to hlavne na sídliskách, ale aj v centre mesta. Žiaľ, parkovacie miesta treba plánovať v predstihu tak by sme sa nedostali do situácie v akej sme dnes v Čadci. Občania sú nútení parkovať na trávnikoch, alebo ďaleko od svojho bydliska. Vytvorené parkovacie miesta dávno nestačia kapacitne a často je problém prejsť po ceste, kde sú z oboch strán zaparkované autá.

Tento problém na sídliskách vyriešia iba parkovacie domy a preto je dôležité nájsť vhodné plochy pre možnosti ich vybudovania. V Čadci už dávno mal stáť aspoň jeden parkovací dom na našich dvoch najväčších sídliskách – inak sa kritická situácia riešiť nedá.

Kapacita parkovacieho domu - 200 miest

Kýčerka - Ul. SNP - nad nemocnicou

Parkovací dom na sídlisku Žarec

predpokladaný počet parkovacích miest 150

Vybudovaním parkovacích domov sa výrazne zlepší situácia aj bezpečnosť na našich cestách a hlavne nebudú musieť mať občania strach, že ich automobil bude poškodený vzhľadom na hustotu automobilov. Parkovací systém formou predplatených miest už dávno nestačí potrebám občanov. V centre mesta sa musíme zamyslieť a pokúsiť sa využiť to čo máme k dispozícii, ale hlavne neodsúvať tento problém tak ako sa to robí posledných 12 rokov.

Mojím cieľom je zabezpečiť zdvojnásobenie parkovacích miest v centre mesta a vybudovať parkovacie domy pre všetkých občanov Čadce. Čadčanom ponúkam možné plochy pre vybudovanie parkovacích domov v týchto troch lokalitách a budem rád ak obyvatelia mesta Čadca vyjadria svoj postoj k parkovaniu v meste.

 • Žarec - Ul. A. Bernoláka
  predpokladaný počet
  parkovacích miest 150

Kapacita parkovacieho domu - 150 miest

Žarec - Ul. Antona Bernoláka nad predajňou nábytku