• OSTROV
    Detské mestečko

Detské mestečko - OSTROV

vizualizácia riešenia

Myšlienka využiť tzv. OSTROV - pekný priestor pri mestskom parku na druhom brehu rieky Kysuce bola už v minulosti viac krát predstavená a navrhovaná. Časť pozemkov pri mojom nástupe na post primátora už vtedy patrila mestu a ja som sa v rokoch 2008-2009 rozhodol dokúpiť pre mesto ďalšiu časť pozemku, aby vznikol väčší priestor vhodný na oddychovú zónu pre rodiny s deťmi.

Pozemok do vlastníctva mesta

odkúpenie pozemku a 12 rokov nečinnosti

Mesto Čadca dokúpilo ďalšiu časť pozemku, ktorá by stačila na realizáciu detského ihriska a oddychovej zóny. Predpokladal som, že môj nástupca bude v pripravenom projekte pokračovať avšak za 12 rokov sa tak nestalo. Na obrázkoch nižšie si môžete pozrieť vizualizácie, ako by detské mestečko mohlo vyzerať - pohľad na širšie súvislosti - situovanie projektu.

Moderná oddychová zóna

návrh riešenia

Myslím si, že tento jedinečný priestor by mohol spĺňať požiadavky na modernú oddychovú zónu pre Čadčanov. Preto som sa rozhodol ponúknuť modernizovanú a realizovateľnú verziu projektu, ktorý by som rád pre Vás vybudoval.