Aj prímestské Časti sú Čadca

img

Mesto Čadca to nie je len centrum a sídliská ale patria tu aj prímestské časti ako Horelica, Milošová, Podzávoz, Čadečka, ale aj ostatné mestské časti a osady ako Drahošanka, Bukov, Sihelník, u Kyzka, u Buty, u Krkošky či Rieka. Každá z týchto častí bojuje so svojimi problémami a často občania z týchto častí nenachádzajú odozvu na svoje problémy. Ale aj tu žijú Čadčania a majú právo na dôstojné a funkčné prostredie.

Prímestské časti sa často cítia byť na chvoste záujmu vedenia mesta. Často sú ich problémy prehliadané a dlhodobo odsúvané aj napriek tomu, že občania z týchto častí intenzívne apelujú na kompetentných miestach. Všetky časti bojujú s rozpadajúcou infraštruktúrou stačí spomenúť napr. cestu na Drahošanku ktorá je naozaj „boj o život“ podobne aj cesta do záhradkárskej osady Bukov kde trávi svoj čas veľký počet občanov. V Rieke treba doriešiť reguláciu potoka, aby sa zabránilo povodniam a ničeniu majetku občanov. Školské zariadenia v Milošovej, Podzávoze či Horelici si tiež zaslúžia obnovu ako aj vybudovane športovísk pre jej občanov a detí. V prímestských častiach tiež chýbajú chodníky a osvetlenie napr. cintorín na Horelici stále čaká na osvetlenie. Je potrebné, aby aj poslanci zvolení v týchto častiach vyhodnotili najdôležitejšie problémy a intenzívne pracovali na ich realizácii. Aj mestské časti a prímestské časti si zaslúžia pozornosť a systematickú obnovu.

Pozri aj: Cesty v mnohých častiach nášho mesta sa podobajú na tankodrom