Cesty v mnohých častiach nášho mesta sa podobajú na tankodrom

img

Jazdíte v Čadci autom? Ak áno určite vnímate katastrofálny stav miestnych komunikácií - ciest kde často hrozí vďaka výmoľom a nedorobeným cestám poškodenie Vášho automobilu, a tým pádom je to aj záťaž pre vašu peňaženku. Chodíte po Čadci pešo? Tak to si určite denno-denne všímate zlý stav chodníkov, prípadne ich nedostatok na rôznych miestach, a ak chodíte s deťmi, asi je zbytočné rozoberať to ďalej. Rozbité cesty a chodníky sú dlhodobý problém v Čadci a ich opravy sú skôr náhodné, nedôsledné a nekvalitné.

Doprava je pre naše mesto Achillovou pätou. Aj keď sa situácia trochu zlepšila, po dobudovaní D3 ešte stále bojujeme s rozbitými cestami a chodníkmi. Žiadne výrazné opravy v tomto smere neboli realizované už roky a ak aj áno riešili problém iba krátkodobo. Cesty sa v mnohých častiach nášho mesta a tiež v prímestských častiach podobajú skôr na tankodrom, pričom ani opätovné žiadosti občanov neboli vyslyšané a vedenie mesta sa k tomu nepostavilo čelom, namiesto toho len odvrátilo zrak.

Na mnohých miestach chýbajú chodníky, bezpečné osvetlené priechody pre chodcov pri školách a iných exponovaných miestach. Čo sa deje v Čadci keď prší? No naše cesty a námestia sa menia na „vonkajšie kúpaliská“. Nikto nerieši nefunkčnú kanalizáciu a čistenie výpustov je nedostatočné. Naše mesto je OKRESNÝM mestom, a preto by jeho infraštruktúra mala vyzerať úplne inak, a nie ako niekde na konci sveta, kde sa človek obáva, aby si nepoškodil auto prípadne nezlomil nohu na zničených komunikáciách. Je nevyhnutné urobiť kategorizáciu ciest a začať s ich systematickou opravou a budovaním.
Cesty a chodníky sa samé neopravia, ale občania si platia dane a za ne majú právo vyžadovať minimálne slušné cesty a chodníky. Zároveň v našom meste sa neupravujú priechody, vstupy a výstupy do budov na verejných priestranstvách na bezbariérové. Chýba aj cestné prepojenie ulice Podjavorinskej s ulicou Slovenských dobrovoľníkov je nutnosťou na odľahčenie dopravného zaťaženia centra mesta. A preto to treba zmeniť, a zmeniť to môžete hlavne vy.