Príjemné stretnutie so zdravotne postihnutými občanmi nášho mesta

img

Dňa 5. októbra som dostal pozvanie na stretnutie občanov so zdravotným postihnutím v meste Čadca. Hlavné témy, ktoré rezonovali boli predovšetkým chýbajúce bezbariérové prístupy do budov v našom meste, rozbité chodníky, ktoré mnohým zdravotne postihnutým občanom komplikujú pohyb po meste a mnoho iných tém, o ktorým sme diskutovali a hľadali možné riešenia.

Túto organizáciu a jej aktivity poznám a podporujem dlhé roky. Je dôležité, aby sa v našom meste nezabúdalo aj na občanov, ktorí potrebujú pomoc a aby sme podporovali rozmanité skupiny našich občanov.