Lepší život Čadčanom prinesie využívanie eurofondov a dotácií

V oblasti eurofondov mám skúsenosti už od roku 1992 kedy som realizoval prvé projekty PHARE. Po mojom príchode na post primátora mesta Čadca v roku 2007 bolo  mojim prvým krokom založenie projektového oddelenia ktoré dovtedy v našom meste nebolo. Pod vedením odborníkov sa nám podarilo množstvo veľkých projektov – rekonštrukcia Rázusovej školy, integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, projekt Dom seniorov, výstavba bytových domov na Kýčerke a iné.

Čadca môže byť opäť úspešná v čerpaní eurofondov

Získavanie mimorozpočtových prostriedkov je dôležitá cesta pre mestá a obce, ktorá dokáže zabezpečiť rozvoj a napredovanie. Množstvo okolitých obcí a miest sa vďaka projektom EU a dotáciam zmenilo na nepoznanie. Vybudovali si verejné osvetlenie, cyklotrasy, námestie, oddychové zóny či infraštruktúru. Čadca žiaľ medzi tieto mestá nepatrí.

Za 12 rokov sme v Čadci nezaznamenali väčší projekt, ktorý by slúžil občanom. Ja verím, že vďaka opätovnému rozbehnutiu a systematickému plánovaniu môže Čadca byť opäť úspešná v čerpaní eurofondov a iných dotácií. Naše mesto musí byť omnoho aktívnejšie a kreatívnejšie pri plánovaní a podávaní projektov. Sme na hranici troch štátov a aj tu je obrovská príležitosť na projektovú činnosť. Chce to len odhodlanie, skúsenosti a premyslený plán. Ja mám jasnú predstavu ako využiť možnosti čerpania fondov pre naše mesto.

Môžete to zmeniť, už 29.októbra!