MUDr. Jozef Marec

Prečo by som podporil Jozefa Vražela na primátora?

  • Pracoval som ako poslanec MZ v CA 14 rokov a okrem Petra Glasnáka som zažil všetkých doterajších primátorov. Jozef Vražel pracoval systematicky, cieľavedome a efektívne, v meste bolo čisto, kosila sa tráva, nebol problém s odvozom smetí, fungovali služby
  • Počas svojho funkčného obdobia 2006-2010 dokázal odvrátiť hrozbu finančného kolapsu mesta, ktorému hrozila nútená správa v súvislosti so zlyhaním projektu tzv. priemyselného parku a mestu hrozilo zaplatiť 90 mil. navyše, bez vykonaných prác. Jozef Vražel to vyriešil úspešne. Nútená správa mesta by na dlhé roky zablokovala akýkoľvek rozvojový program
  • Počas svojho funkčného obdobia pripravil niekoľko kvalitných projektov z eurofondov na ktorých mohli občania profitovať, žiaľ nestihli sa realizovať. Nasledujúce vedenie mesta na ne nenadviazalo
  • Je politicky a finančne nezávislý, je zárukou že mestské zdroje nebudú využívané klientelisticky pre volebných sponzorov či politické strany
  • Jeho predvolebná kampaň je vedené korektne a slušne nie proti niekomu ale za niečo
  • A čo je najpodstatnejšie - Jozef Vražel je úspešný podnikateľ, ktorý dáva prácu stovkám ľudí a ich rodinám, čo svedčí o jeho manažerských schopnostiach. A to je to, čo dnes mesto potrebuje - schopného vzdelaného a skúseného manažéra, ktorý má kontakty, rešpekt a autoritu, ktorý dokáže úspešne odkomunikovať problémy vo všetkých inštitúciách, ktorý pri obsadzovaní postov  v úrade vsádzal hlavne na kvalitu, vzdelanie a skúsenosti úradníkov

Vážení občania Čadce, vážim si vás a vaše problémy ma trápia podobne ako vás. Nedovolil by som si podporovať kandidáta, o ktorom by som nebol presvedčený, že bude pre mesto prínosom a ukončí obdobie stagnácie.  Podporujem a odporúčam JUDr. Ing. Jozefa Vražela  voliť z osobného presvedčenia. Už v Čadci nebývam, nikam nekandidujem, nič nepotrebujem a nie som nikomu nič dĺžen. Možno okrem vás občanov Čadce. Snáď som mohol ako poslanec aj ako zástupca primátora urobiť viacej? Neviem. Bola taká doba a takí ľudia. Moja voľba je preto úprimná s nádejou, že Čadca bude napredovať. Záleží mi na tom aj ako poslancovi Krajského zastupiteľstva. Lebo žiaľ, aj mimo náš okres sa Čadca len zriedka spomína pozitívne.  Ďakujem za dôveru a že ste si prečítali tieto riadky. 

MUDr. Jozef Marec

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová PhD.

Prečo by som podporila Jozefa Vražela na primátora?

Každodenne stretávame množstvo ľudí. Majú dobré aj zlé vlastnosti, svojské zážitky či skúsenosti, z ktorých by sme sa mohli poučiť.  Ale prvý človek, ktorého som  stretla  pred viac ako 20 rokmi a od ktorého je možné veľa sa naučiť je práve  JUDr. Ing.Jozef Vražel, PhD.  

Je to typ človeka, ktorého v dave  sa nedá prehliadnúť. Svojich najbližších má veľmi rád a chce pre nich len to najlepšie.  Miluje svoju rodinu, spravil by pre nich čokoľvek na svete vždy ochotne pomôže, kto pomoc potrebuje, nedokáže odmietnuť.  

 Je to človek veselý a optimistický.  Dobrosrdečnosť, láskavosť a ochota pomôcť sú jeho silnými vlastnosťami. Je to výnimočný človek. Som rada, že mám takéhoto priateľa.

Jeho životné skúsennosti, mnohé riadiace funkcie a postavenia budú zárukou pre občanou v  ich prospech a rozvoj mesta.

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová PhD.
vysokoškolský pedagóg, prednostka Kliniky anesteziológie
a intenzívnej medicíny Univerzitná nemocnica Martin

Mgr. Miroslava Mináriková

Prečo by som podporila Jozefa Vražela na primátora?

I keď mám vyšší vek ,vidím veľa problémov v meste napr. v riešení problému seniorov sme sa za 8 rokov nepohli z miesta. Denné centrum seniorov nie a nie poskytnúť v našom meste. Pred jedenástimi rokmi, keď vznikla naša organizácia Jednota dôchodcov pomocnú ruku sme dostali práve od primátora Jozefa Vražela, ktorý prednostne riešil všetky naše požiadavky bezodkladne.

Dodnes si vážim jeho prístup aj preto, lebo zostal dodnes našim podporovateľom.Iste ,neboli to len ohľady na seniorov, ale vo svojej práci sa snažili vytvoriť pre občanov spokojné bývanie. Je na škodu veci, keď primátor po voľbách zistí, že ďalší nástupca tieto vybudované objekty neudržuje, ale ponecháva na likvidáciu.
A aj preto sa v Čadci iba pomaly vylepšuje prostredie v ktorom ľudia žijú a sú nespokojní .Nemôžem teda inak, ako vo voľbách mu odovzdať svoj hlas a budem držať palce všetkým z klubu Spolu sme Čadca, aby sa situácia v meste zmenila.

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

Prečo by som volil JUDr. Ing. Jozefa Vražela za primátora ?

Pána Jozefa Vražela som spoznal v najzložitejšej sociálnej situácii, v ktorej sa nachádzala Slovenská republika „vďaka“ šokovej terapii  po roku 1991. V tomto roku od apríla 1991 do decembra 1991 prišlo o prácu spolu 260 tisíc ľudí.

Ako krízový manažér zakladal Jozef Vražel ochranu nezamestnaným v najviac zasiahnutých regiónoch a po jeho pozitívnych činnostiach sme ho vymenovali za „šéfa“ Národného úradu práce, aby svoje skúsenosti využil na celom Slovensku.

Spomínam si, aký záujem vzbudil na prednáške v Japonsku o skúsenostiach s riešením extrémnej nezamestnanosti...

Ako podnikateľ, manažér a sociálne cítiaci človek – osobnosť bude overenou zárukou úspešného rozvoja krásneho mesta Čadca !

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. (bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Mgr. Jaroslav Klus

Prečo budem voliť Jozefa Vražela?

Je toho veľa v jeho prospech. V prvom rade je to vzdelanie. Jeho špecializáciou je práca s ľudskými zdrojmi a dopĺňa to právnym vzdelaním. Je to vynikajúci manažér, o čom svedčia jeho prosperujúce firmy a na čele mesta by mal byť schopný manažér. Má veľmi veľa priateľov na rôznych ministerstvách, čo pomôže vybaviť prostriedky pre naše mesto.

Okrem toho som mal to šťastie pracovať pod jeho vedením ako vedúci odboru školstva, športu a mládeže. O tom, že práca s mládežou je jeho srdcová záležitosť svedčí to, že sa pravidelne zúčastňoval porád s riaditeľmi škôl mesta a tak mal absolútny prehľad o školstve z prvej ruky.

Jeho záujem o šport bol aj v tom, že bol dôkladne oboznámený s prácou všetkých športových klubov v meste. Na vysokej úrovni bola ženská hádzaná/extraliga/, ktorá už zanikla. Pracuje len žiacke družstvo vďaka obetavosti Majky Hrudálovej. Na futbal sa dávalo viac peňazí, ako terajší primátor dával sedem rokov na celý šport v meste. Práve futbal sa  stal nástrojom manipulácie terajšieho primátora s voličmi. Spolu so šéfom futbalu neváhali obetovať 2. ligu pre víťazstvo vo voľbách. Tento pád sa len ťažko dal zastaviť. Som ale presvedčený, že po očiste v klube a pod vedením terajšieho skúseného trénera, bude mať zasa svoje miesto v živote nášho mesta. Viem, že bude pokračovať v dobrej myšlienke poskytovať športové haly a plaváreň športovým klubom zadarmo.

Som presvedčený, že konečne bude naozaj dobrá spolupráca mesta s Olympijským klubom KYSUCE, ktorá pre osobnú averziu primátora voči mne bola takmer nemožná. Konečne sa možno dočkáme aj tartanovej dráhy na štadióne, ktorú vybavil pre naše mesto gen. Ivan Čierny. Žiaľ, terajší primátor to nedotiahol dokonca. Je veľmi veľa vecí, pre ktoré som presvedčený, že JUDr. Ing. Jozef Vražel PhD., by bol primátor na svojom mieste.