Jozef Vražel - moja stránka na sociálnej sieti Facebook
Spolu Sme Čadca - stránka na sociálnej sieti Facebook

Jozef Vražel

poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci

Jozef Vražel - nezávislý poslanec MZ v Čadci
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.

Média - články

Chceme atraktívne, čisté a zelené mesto

Chceme atraktívne, čisté a zelené mesto

Veľa občanov nášho mesta je zhrozených z čistoty, resp. neporiadku v meste - kde je podľa Vás hlavný problém?
V ľuďoch, ako inak. Jedna vec je, že si ten neporiadok často robíme sami - pozrite sa, hocikde nájdete skládky, ľudia vysypávajú odpad často aj stavebný, kde ich to napadne. Čadca má zberný dvor, tak ho treba viac využívať a propagovať jeho služby. Druhá vec je neporiadok v uliciach mesta, na sídliskách a pri kontajneroch. 

Čadca potrebuje urýchlene mestského architekta

Čadca potrebuje urýchlene mestského architekta

Čo Vám, ako bývalému primátorovi a poslancovi MZ Čadca najviac v Čadci prekáža?
Je toho samozrejme viac, čo sa mi nepáči, ale ak by som mal byť stručný a trochu veci zovšeobecniť, myslím si, že Čadci veľmi chýba mestský architekt - naozaj dozrel čas, aby sme takéhoto človeka v meste mali. Mestá ako Brezno, Prievidza, Ružomberok a mnohé iné takúto osobu majú a asi vedia prečo. Občania majú možnosť sledovať aktivity rôznych subjektov, ktoré navrhujú detský park tam, mestskú zeleň onam a aj vedenie mesta často predkladá nápady ako napr. „srdce pre Kýčerku“ a podobné, pre mňa nie veľmi pochopiteľné projekty.

Mesto Čadca porušilo finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Mesto Čadca porušilo finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Ako hodnotíte vývoj a smerovanie mesta Čadca za posledné obdobie?
Aby som bol objektívny, musím sa držať faktov a ukazovateľov, na základe ktorých je možné hodnotiť prácu súčasného vedenia mesta. Na rokovanie mestského zastupiteľstva v Čadci dňa 21.09.2017 bol poslancom predložený na prerokovanie protokol o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v Meste Čadca v čase od 13.03.2017 do 05.06.2017. 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si zobral na mušku, akú pozornosť venovalo Mesto Čadca obchodným spoločnostiam, do ktorých bol vložený mestský majetok. 

Čadcu trápi nespoľahlivé verejné osvetlenie a parkovanie

Čadcu trápi nespoľahlivé verejné osvetlenie a parkovanie

Na sociálnych sieťach je pomerne často možné čítať sťažnosti na verejné osvetlenie a takisto vidieť aj fotografie „čiernych ulíc“ - kde vidíte vy hlavný problém?
Projekt verejného osvetlenia bol od počiatku veľmi podivný a mimoriadne zaťažujúci pre občanov nášho mesta a to po dobu až 15 rokov - to je totiž počet rokov, počas ktorých sa bude projekt splácať. Ja som bol jeden z tých, ktorí nesúhlasili s takýmto riešením hneď na začiatku. Ak sa pozrieme na okolité mestá a obce, mnohé z nich vybudovali nové osvetlenie z eurofondov a tým nezaťažili svoje obce do budúcich období. Tento projekt bude stáť Čadcu a jej občanov viac ako 15 miliónov eur. Na tomto už však teraz nič nezmeníme - tak sa vedenie mesta rozhodlo a mestské zastupiteľstvo tento postup schválilo. S čím sa však neviem vyrovnať, je nespoľahlivosť verejného osvetlenia, ktorá priamo ohrozuje občanov. Je smutné, keď naše mesto má nové verejné osvetlenie, ktoré však na mnohých miestach vôbec nefunguje. Sústavné poruchy napr. na Moyzesovej ulici, na mnohých uliciach na Kýčerke a aj inde - toto je neprípustný stav a je hanbou kompetentných, že situáciu nevedia vyriešiť. Katastrofálny stav stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sa nakláňajú do všetkých smerov, staré podzemné vedenie - káblové rozvody v pôvodnom stave - toto z môjho pohľadu nie je možné nazvať „novým verejným osvetlením“. Tiež je chybou, že do tohto projektu nebolo zahrnuté aj osvetlenie našich cintorínov. Je nemysliteľné, aby sa občania v noci báli ísť z práce domov, lebo na mnohých častiach nášho mesta je proste TMA. Nie je spravodlivé, aby sme my všetci doplácali na zlé rozhodnutia vedenia mesta a ešte pritom mali obavy o bezpečnosť seba a svojich blízkych.

Ľadová výzva na pomoc v boji proti chorobe ALS

Ľadová výzva na pomoc v boji proti chorobe ALS

Prijal som výzvu na sociálnej sieti a týmto symbolickým aktom sa pripájam ku všetkým ľuďom, ktorí sa touto formou rozhodli podporiť pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Je to závažné degeneratívne ochorenie nervových buniek, ktorého príčina vzniku nie je dosiaľ objasnená. Ak existuje v našom meste resp. okolí združenie pacientov s týmto ochorením, alebo poznáte jednotlivca, ktorý s týmto ochorením bojuje, pošlite mi do správy info - ak budem môcť rád pomôžem.

Vytvorené: 02.09.2014 | čítať celý článok

Na Milošovej pretekali, najväčší pstruh meral 45 cm

Na Milošovej pretekali, najväčší pstruh meral 45 cm

V prvú májovú nedeľu sa na rybníku v Milošovej uskutočnili tradičné rybárske preteky v love pstruha dúhového na plávanu. Zúčastnilo sa ich 161 pretekárov zo Slovenska a Čiech.

Vytvorené: 30.06.2014 | čítať celý článok
« predchádzajuca | nasledujúca »