Jozef Vražel - moja stránka na sociálnej sieti Facebook
Spolu Sme Čadca - stránka na sociálnej sieti Facebook

Jozef Vražel

poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci

Jozef Vražel - nezávislý poslanec MZ v Čadci
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.

Životopis - Jozef Vražel

Meno: JUDr. Ing. Jozef VRAŽEL
Rok a miesto narodenia: 1962, Čadca
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

 • 2013 - doktorandské štúdium v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce
 • 2013 - Osvedčenie "Mediátor"
 • 2011 - 2012 UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta, rigorózna skúška JUDr.
 • 2009 - 2011 Vysoká škola v Sládkovičove, Právnická fakulta
 • 2008 - Bankovní institut vysoká škola Praha
 • 1981 - 1986  Vysoká škola dopravy a spojov, Fakulta elektrotechnická

Profesionálna kariéra :

 • manažér súkromných spoločností 
 • primátor mesta Čadca 2007 - 2010
 • generálny riaditeľ Národného úradu práce Slovenskej republiky
 • generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti Slovenskej republiky
 • riaditeľ Krajského úradu práce v Žiline
 • riaditeľ Okresného úradu práce v Čadci
 • vedúci živnostenského oddelenia na Okresnom národnom výbore v Čadci
 • zástupca riaditeľa Technických služieb mesta Čadce

Ostatná profesionálna činnosť:

 • poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Čadca, od r. 2010
 • poslanec Žilinského samosprávneho kraja 2009 - 2013
 • predseda dozornej rady firmy SEVAK a.s.
 • predseda Združenia miest a obcí Kysúc - ZMOK v r. 2007-2010
 • predseda výboru pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR v Čadci
 • lektor v oblasti legislatívy, zamestnanosti a výpočtovej techniky
 • expert pre oblasť zamestnanosti pri príprave predvstupových rokovaní Macedónskej republiky do Európskej únie
 • odborné stáže:  Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, USA, Kanada, Japonsko

Doplňujúce údaje:

 • člen - Slovenský strelecký zväz - klub Čadca
 • člen - Miestny rybársky zväz Čadca
 • znalosť anglického a ruského jazyka